A napelem, mint a megújuló energiaforrások egyik kiemelkedő eszköze

A napelemek előnyei
A napelemek előnyei

Napjainkban a megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret nyernek, háttérbe szorítva ezzel az

olyan tradicionális megoldásokat, mint a nem megújuló energiaforrások, akárcsak a fosszilis

tüzelőanyagok. A megújuló energiaforrásokat sokan kétség kívül a modern kor egyik kiemelkedő

válaszaként tekintik az energiakérdést illetően, mely megoldást garantálhat az egyre csak fogyó

fosszilis tüzelőanyag készleteket tekintve.

De mit is jelent a megújuló energiaforrás? Milyen pozitívumokkal rendelkeznek, és miért kell

figyelembe venni az általuk kínált lehetőségeket? Nos, a megújuló energiaforrás nem más, mint

egy olyan közeg vagy természeti jelenség, amelyből bizonyos eljárásokat, eszközöket használva

energia nyerhető ki.

Ez az energiatermelés akár naponta többször is megtörténhet, sőt, arra is van

példa, hogy mindez folyamatosan történik. Megeshet természetesen az is, hogy komolyabb

emberi beavatkozás nélkül pár éven belül újratermelődik a már elhasznált energiaforrás.

Számtalan pozitívummal rendelkeznek a megújuló energiaforrások.

Egyik legfőbb előnyük, hogy alkalmazásuk, használatuk teljes mértékben összhangban van a

fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát ezeknek a használata és az energiaforrás kiaknázása

nem károsítja a környezetet. Sőt, semmiképp sem fogják vissza az emberiség fejlődési

lehetőségeit. Ez merő ellentétben áll a nem megújuló energiaforrások alkalmazásával, melyeknek

káros hatásai ismertek, hisz a nem megújulóak nem okoznak olyan káros hatásokat, mint az

üvegházhatás, a levegőszennyezés vagy a vízszennyezés.

Az egyik legjobban fejlődő ág e tekintetben a napenergia, hisz a napenergia-technológiák

alkalmazása lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt

villamos energiájának, üzemanyagának és vizének egy részét. A fejlődésnek köszönhetően már

megesik, hogy a napenergiát felhasználva a szükséges energia teljes részét fedezni lehet egy

bizonyos napenergiára irányuló eszközzel.

Legtöbb esetben ez nem más, mint a napelem, amely

egy olyan fotovillamos elem, szilárdtest eszköz, amely segítségével az elektromágneses

sugárzást, azaz a fotonbefogást, bizonyos eljárással villamos energiává alakítja át. Tudni kell,

hogy a napelemek eltérnek a ma létező nagy teljesítményű naperőművektől. E tekintetben más

technológiára kell gondolkozni a működésüket tekintve.A naphőerőműveket tekintve a Nap

sugárzó hőenergiáját folyadéknak adja át sugárzó hőátadással ami túlhevítéssel gőzturbina

meghajtásos villamos generátorral szolgáltat áramot. A napelemeknél ezzel szemben az

energiaátalakítás alapfeltétele, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket

termel, amiket az szilárdtest eszközben az elektrokémiai potenciálok, és természetesen az

elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra

kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre.

A napelemek napjainkban egyre nagyobb teret

nyernek, és ez nem csak a a nyugati országokra igaz, hanem Magyarországra is, ugyanis

hazánkban az elmúlt években rohamosan megnőtt a napelemek terjeszkedése.