Kötés – horgolás: tanácsok kezdő kötők számára!

A fonal kiválasztás

Kötés - horgolás: tanácsok kezdő kötők számára!Határozott céllal induljunk fonalat vásárolni. Előre dönt­sük el azt, hogy mit akarunk kötni, milyen mintával, milyen színű és minőségű fonalból. Ha nem tétovázunk vásárlás közben, könnyebben kiválaszt­hatjuk a számunkra legmegfe­lelőbb fonalat, mellyel gyerekjáték lesz a kötés és horgolás!

Drága fonal – olcsó fonal

A jobb minőségű fonal álta­lában drágább, mint a gyen­gébb minőségű fonal. A jobb minőségű fonal azonban álta­lában szebb, gazdaságosabb, tartósabb, rugalmasabb,mint a gyengébb minőségű fonal. Ezt is gondoljuk meg akkor, amikor döntünk. Könnyen előfordulhat, hogy a drága fonal vásárlásakor jobban takarékoskodunk, mint az olcsó fonal megvételével.

A fonal felgombolyítása

A fonalat mindig lazán csa­varjuk gombolyaggá, mert a feszítés árt a fonal rugalmas­ságának, különösen a laza sod­rású fonalnak és a gyapjú­fonalnak. Ne tegyünk papír gombócot a gombolyag közepébe, hanem ujjunkon kezdjük el a fonal felcsavarását. Amikor már felsodortunk egy kis kötegnyit, hajtsuk össze, fogjuk át 3 uj­junkkal, és ismét ujjunkon foly­tassuk a felcsavarást.

A felcsavarás irányának vál­toztatásakor ujjunkat kihúz­zuk a fonalréteg alól, és a következő réteget ismét az ujjun­kat alátéve sodorjuk fel. Ha a gombolyag már elég nagy, több ujjal fogjuk át a gombolyagot a csavarás alatt. Az ilyen módon felcsavart fonal végig rugalmas marad, a szál lazán simul a puha gom­bolyagra.

A fejtett fonal felhasználása

Kötés - horgolás: tanácsok kezdő kötők számára!

A fejtett fonal megfelelő elő­készítés után ugyanúgy hasz­nálható, mint az új fonál. Már a fejtésnél tegyük kü­lön az erősen megkopott ré­szekből nyert fonalat (pl. alsó ujja).

A felfejtett fonalból készít­sünk körülbelül 5 dkg-os motringokat. Az a legjobb, ha nagyobb dobozra vagy deszkára csavar­juk a fonalat, majd a kötegeket elütő színű szállal több helyen lazán átkötjük. Utána langyos vízben, finom mosószerrel ki­nyomkodjuk, majd ugyanígy többször váltott langyos víz­ben kiöblítjük. A motringokból kinyomkodjuk (de nem csavarjuk!) a vizet, és felfüg­gesztve megszárítjuk. A víz súlya kihúzza a fonalat és el­tünteti a göndörödéseket. A kopott részekből nyert fona­lat kevésbé kényes részek kö­téséhez használjuk fel, eset­leg egyáltalán nem kötünk be­lőle.
A fejtett fonalat tartósabbá tehetjük azzal, ha szálát két­szeresen vesszük vagy pedig,ha egy szálát használjuk, de második szálként új szálat ve­zetünk mellette.

A tű kiválasztása

Általános szabály, hogy megfelelő vastagságú fonal­hoz megfelelő vastagságú tűt vegyünk. Ennél pontosabban meglehetősen nehéz megma­gyarázni, hogy milyen fonal­hoz milyen tű illik. Induljunk ki abból, hogy a kézzel kötött ruhadarabok kellően rugalma­sak. Ha túlságosan merev a kötés, tehát nem rugalmas, annak két oka lehet: véko­nyabb tűvel kötöttük, mint kellett volna, vagy pedig túl­ságosan szorosra hurkoltuk a szemeket. A ritka, elnyúló kö­tött darabnál: vastagabb tűt használtunk a kívánatosnál, vagy pedig túlságosan lazán képeztük a szemeket.

Az előbbi példából látható, hogy nemcsak a fonal, hanem az egyéni szemképzés is befo­lyásolja a tű kiválasztását.

Azt ajánljuk tehát, hogy a kiválasztott fonalból kössünk próbadarabot, esetleg többféle vastagságú tűvel, és úgy álla­pítsuk meg, hogy egyéni kö­tésmódunknak, valamint fona­lunknak milyen vastagságú tű felél meg a legjobban.