Törvényjavaslat a biztosítási adóról

Törvényjavaslat a biztosítási adóról

Az új adónem legjelentősebb plusz terhe az autósokra hárul, az adó mértéke a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtásnál a biztosítási díj 30 százaléka, cascónál 15, vagyon és balesetbiztosításnál 10 százaléka.

Míg a kötelező biztosítást érinti, addig a betegbiztosítást és az életbiztosításokat az adó nem terheli. A biztosítási szolgáltatás nyújtás adóköteles, amennyiben Magyarország a kockázat felmerülésének helye. A biztosító az adó alanya. Adóalany az Európai Gazdasági Térség tagállamban székhellyel rendelkező, vagy a harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, valamint a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó is. A biztosító az adót az elszámolás hónapját követő hónap 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon keresztül vallja be és fizeti meg.

Adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. A központi költségvetés bevételét a biztosítási adóból származó bevétel képezi. 2013. január 1-jén lép hatályba az új törvény, addig is a kötelező biztosítások megkötése a régi kerékvágásban folytatódik. Azoknak, akik 2013. január 1-jét megelőzően a 2012. december 31-ét követő időszakra megfizették a baleseti adót, a biztosító 2013. január 31-ig visszafizeti a teljes összeget.