Hímzés és keresztszemes kézimunkák

Keresztszemes kézimunkák

A modern divat követelményei­nek hódolva  a szép mintákat , amelyekkel korábban csak otthonunkat díszítettük, jelenleg öltözködésünk kiegészítésére, modernizálá­sára is felhasználjuk.

Hímzés és keresztszemes kézimunkák

keresztszemes hímzés még ma is egyike a legkedveltebb kézimunka­fajtáknak. Nemcsak azért, mert technikája rendkívül egyszerű, hanem mert bámulatosán gazdag,mutatós és változatos mintái örök időszerűséget biz­tosítanak számára.

népművészetnek egyik leggyakoribb hímzésfajtája, formái két fő osztályba csoportosíthatók: az egyiknél mértani alapformák­ból, a másiknál szabadabb, virágokból, stilizált állatokból állnak a motí­vumok.

Teljesen modern  minták is készíthetők ezzel a technikával.

Írásos hímzés

Az írásos öltés lényegében hasonlít a láncöltéshez. A szál itt is a tű alá kerül. Különbség az, hogy az öltés felső szélén is a tű alá helyezzük a szálat.  A bal oldalon ferde vonalak jelzik a jól elkészített írásos öltések irányát.

Az írásos minták közét sokszor laposhímzéssel kell kitöltenünk. Ilyenkor először a laposhímzést készítjük el, majd köréje varrjuk írásos öltésekké a mintát. Ezt az öltésformát Kalotaszegen „sujta” néven ismerik.

Ha az írásosan hímzendő minta ívelt, hajlított formájú, ügyeljünk arra, hogy belül szorosabban, kívül ritkábban öltsünk, hogy szabályos fordulatot kapjunk.